Over GROW

visie en werkwijze

Veerkrachtig ontwerp

Het water- en klimaatvraagstuk is actueel. De voorbeelden zijn alarmerend. Van ondergelopen straten, pleinen en huizen tot uitgedroogde veendijken en verpieterde oogsten. Maar ook reductie van CO2 uitstoot en de stikstofdepositie als opgave. Als landschapsarchitect wil ik graag een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke vraagstukken. GROW richt zich op een robuust en veerkrachtig ontwerp. Een klimaatadaptieve inrichting zorgt dat steden het vermogen hebben om ook bij extreme weersomstandigheden goed te blijven functioneren. Zo ontstaat een sterk ruimtelijk kader dat ruimte biedt voor ontwikkeling en groei.

Multifunctioneel groen

De overvolle parken en natuurgebieden in Coronatijd onderstreepten de intrinsieke behoefte van mensen aan natuur. Groen heeft een ruimtelijk-esthetische, klimaatadaptieve, maar ook sociale factor. Groen is multifunctioneel. Het draagt bij aan een prettig en gezond leefklimaat, maar verbetert ook het algeheel welzijn van burgers. GROW landschap legt  de link tussen de verschillende maatschappelijke vraagstukken. Vanuit een integrale denkwijze worden meerdere opgaves gezamenlijk aangepakt. Door die verbinding te leggen gaan een klimaatbestendige stad en een prettig en gezond leefklimaat hand in hand.

Natuur als inspiratiebron

GROW onderzoekt actief de kansen en mogelijkheden om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten en vertaald deze naar een concreet plan voor groenblauwe inrichtingselementen. Dit vergt naast integrale planvorming ook kennis en vakmanschap voor de juiste beplantingskeuze, over goede groeiomstandigheden en bijpassende nazorg of beheer. Vanuit mijn jarenlange ervaring werk ik aan concrete, haalbare oplossingen. De natuur is daarbij de inspiratiebron. Natuurlijke processen vormen de basis voor het ontwerp, waarin nut en schoonheid samenkomen. Dat doe ik niet alleen, maar in interactie met opdrachtgever, toekomstige gebruikers en in samenwerking met andere vakdisciplines.

Over Jeannette

Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest bij particuliere bureau’s ben ik in 2022 gestart als zelfstandig landschapsarchitect onder de naam GROW landschapsarchitectuur. In mijn werkwijze zoek ik de verbinding tussen deze verschillende aspecten, in interactie met alle betrokken partijen. Met de uitkomsten worden een visie en ontwerpuitgangspunten geformuleerd, die worden vertaald naar concrete oplossingen en een uitvoerbaar plan. Mijn enthousiasme, passie en vakmanschap komen samen in ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen.

 

Hiervoor was ik werkzaam bij Buro Lubbers, Okra, Niek Roozen en Copijn, alle gerenommeerde bureaus op het gebied van landschapsarchitectuur. Sinds 2012 ben ik geregistreerd landschapsarchitect in het Architectenregister.

Jeannette Schreurs,

landschapsarchitect

Gezonde Leefomgeving

Bijdrage aan sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Natuurinclusief

In samenwerking met de natuur.
Beter voor mens en milieu

Klimaatadaptatie

Veerkrachtig ontwerp houdt onze woonomgeving leefbaar.