Portfolio

  jeannette schreurs    |   landschapsarchitect   |    SELECTIE VAN PROJECTEN

 

Groot Seminarie Warmond

Loondienst Copijn landschapsarchitecten
Functie landschapsarchitect, projectleider
In opdracht van abcnova
In samenwerking met Van Egmond Architecten
Ontwerp 2017-2020
Status uitvoering fase1 2020-2021

Op basis van de landschappelijke analyse zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd als kader voor de ontwikkeling van het Groot Seminarie terrein. De uitgangspunten ondersteunen de (her)ontwikkeling van het terrein als wandelpark voor Warmond. Het parkontwerp is geinspireerd op de historische context, sluit het gebied weer aan op omliggende stedenbouwkundige functies en routes en maakt gebruik van de aanwezige groene en blauwe kwaliteiten.

Missiehuis Hoorn

Loondienst Copijn landschapsarchitecten
Functie landschapsarchitect, projectleider
In opdracht van De Nijs Participatie Hoorn B.V.
Ontwerp 2017-2019
Status uitvoering 2019-2020

Door de kwaliteiten en setting van het Missiehuis te benutten is een prettige vitale leefomgeving gecreëerd. Het groen is sfeerbepalend, stimuleert ontmoeting, zorgt voor waterberging en verhoogd de biodiversiteit. De historische rondgang met lindelaan is iets verhoogd aangelegd. Zo blijft de natte natuur behouden én wordt het historisch erfgoed geaccentueerd. Een representatief wandelpark voor Hoorn.

BOSS Overgooi Almere

Loondienst Copijn landschapsarchitecten
Functie landschapsarchitect, projectleider
In opdracht van Timpaan
In samenwerking met OOK architecten
Ontwerp 2019-2021
Status Uitvoering gestart in 2021

Grenzend aan het Cirkelbos in Almere komt een woonwijk waarbij bosontwikkeling en wonen hand in hand gaan. Het omliggende bos wordt letterlijk de wijk in getrokken, tot aan de voordeur. Zo ontstaat een BOSS met woningen. De cirkelvormige open plekken in het bos vormen de nieuwe centrale parkruimte van dit bosgoed. De vindplaatsen uit de Steentijd worden aaneengeregen door een structuur van bloemen. Bijzondere plekken voor ontspanning en ontmoeting, net als de kampementen uit de Steentijd.

Amstelwijck Midden Dordrecht

Loondienst Copijn landschapsarchitecten Functie landschapsarchitect, projectleider In opdracht van Plegt-Vos / Roosdom Tijhuis In samenwerking met Atelier Dutch Ontwerp 2019-2021 Status Prijswinnend ontwerp tender, inrichtingsplan fase 1 gereed

Stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor Amstelwijck-midden, hét gezonde en duurzame woonmilieu van de jaren 20: energieneutraal, circulair, maximaal groen met een diversiteit aan woningtypen. Het historische assenkruis vormt de hoofdstructuur van de wijk en biedt ruimte aan langzaamverkeersroutes die aansluiten op het fietsnetwerk van Dordrecht. Auto’s komen op de tweede plaats. Dankzij de inpassing van bestaand groen heeft de wijk direct parkkwaliteit en borgt ecologische kwaliteit.

Landgoed Bakel

Loondienst Copijn landschapsarchitecten Functie landschapsarchitect, projectleider In opdracht van Compaan Projecten BV In samenwerking met Atelier Dutch Ontwerp 2018-2020 Status prijswinnend ontwerp tender

Ontwikkelvisie en stedenbouwkundig plan voor de transformatie van het voormalige sanatoriumterrein in Bakel tot een woonomgeving met het karakter van een landgoed waar patiënten van De Zorgboog en hun naasten samen kunnen leven. Het helende aspect van frisse lucht en natuur, hét principe van een sanatoriumterrein, vormde in de planvorming een belangrijke inspiratie voor de herontwikkeling tot een gezonde woonomgeving.

Rosmolen Tilburg

Loondienst Copijn landschapsarchitecten
Functie landschapsarchitect, projectleider
In opdracht van Gemeente Tilburg
Ontwerp 2017-2018
Status Uitgevoerd

Innovatief beplantingsplan en ontwerp voor de herstructureringswijk Rosmolen in Tilburg, waarin de beplanting de zintuigen prikkelt en ontmoeting stimuleert. Groen voor de bewoners van de wijk, dat uitnodigt tot (re)actie, om naar buiten te gaan, een ommetje te maken, te spelen, te ontdekken en een praatje aan te gaan met de buurman van om de hoek. Groen als antwoord op tal van actuele sociale vraagstukken.

Klimaatkaart Gezonde Leefomgeving

 

Ten behoeve van Kennislezing Gezonde Leefomgeving
Ontwerp 2022

 

visie en werkwijze

"groen is multifunctioneel en biedt een oplossing voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken"

Natuurinclusief

In samenwerking met de natuur.
Beter voor mens en milieu

Gezonde Leefomgeving

Bijdrage aan sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Klimaatadaptatie

Veerkrachtig ontwerp houdt onze woonomgeving leefbaar.